Druk kasa przyjmie – najważniejsze informacje

druk kasa przyjmie

Mimo tego, iż powszechnie funkcjonuje system elektronicznej bankowości oraz bezgotówkowych przelewów zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest wystawienie tak zwanego KP (druk kasa przyjmie). Jest to druk, który stosuje się w gotówkowym obrocie, czyli przedsiębiorcy wystawiają go w chwili wpłaty przez klienta albo kontrahenta należności za daną fakturę, jednakże wpłata ma być gotówkowa, nie zaś zrobiona przelewem. Potwierdzenie pod postacią KP, dołącza się później do dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa i staje się ono księgowym dokumentem zarachowania ścisłego. Z takiego właśnie rozwiązania, korzystają właściciele przedsiębiorstw, którzy mają w posiadaniu fiskalne kasy.

Dokumenty biurowe

Z uwagi na to, iż wszelakie finansowe działania winny być odpowiednio dokumentowane – druk kasa przyjmie, zawsze powinien być bezwzględnie wystawiany w dwóch oddzielnych egzemplarzach. Oryginał dostaje ta osoba, która wpłaciła gotówkę na potwierdzenie tego, iż należność została uiszczona. Natomiast kopia zachowana zostaje przez wystawcę dokumentu KP, który załącza ją do kasowego raportu. Używając tego typu dokumentacji właściciel przedsiębiorstwa może być pewny, iż w razie przypadkowej kontroli z Urzędu Skarbowego, może przedstawić odpowiednią, a przede wszystkim wiarygodną dokumentację gotówkowych rozliczeń we własnej firmie.

Jak należy wypełnić druk kasa przyjmie?

Bardzo poręczne blankiety celem wystawienia pokwitowań, to najlepsza metoda na organizację rozliczania. To też nieocenione źródło prowadzenia rachunkowości w firmie i kontrolowania bieżących finansowych operacji. Odręczne wypisywanie takiego druku, nie zajmuje zbyt dużo czasu, prosty wzór oraz mały format, umożliwiają szybkie, jak i skuteczne przeprowadzanie dowolnych transakcji. Dostając we właściwy sposób wypełnioną dokumentację, możemy być pewni, iż jest to mające moc prawną poświadczenie, którego nikt nie będzie w stanie zakwestionować. Dlatego też, powinno się dbać o sprawdzanie pokwitowań podczas każdej spośród wpłat. Druk kasa przyjmie, daje za każdym razem gwarancję uznania finansowego, chociaż nie można go zażądać w roli dodatku do faktury VAT, na której wystarczająca będzie pieczątka z napisem zapłacono. Dlatego, tego typu druk, stosowany jest zwykle w rozliczeniach przedsiębiorstw zwolnionych z opłacania podatku VAT, instytucji publicznych oraz stowarzyszeń, jak i podmiotów rozliczających się poprzez pobieranie zaliczek.

Jakie elementy powinny zostać zawarte w druku kasa przyjmie?

We właściwie przygotowanym druku kasa przyjmie, nie może brakować stałych elementów, jak i danych dotyczących kontrahenta oraz sprzedawcy. Są to składowe części, które tworzą razem niezmienną całość. Jeżeli na druku kasa przyjmie, nie brak jest żadnego spośród poniżej wymienionych elementów można być spokojnym o to, iż do obiegu gospodarczego wprowadza się poprawnie przygotowany dokument, który uznawany jest przez wszelkie instytucje. Winien on zawierać:

  • kwotę,
  • numer dokumentu,
  • miejsce oraz datę wystawienia,
  • określenie, za co wpłacono daną kwotę,
  • dane wystawcy oraz klienta,
  • podpis osoby, która przyjęła gotówkę.