Kulturoznawstwo – stojaki z plexi

STOJAKI Z PLEXY

Nie ma chyba nic piękniejszego, jak różnorodność kulturowa, wzajemnie się tolerująca czy ubogacająca się. Ze względu na napiętą sytuację na rynku światowym oraz negatywne podejście do różnić kulturowych, jak najbardziej w „cenie” są wszelkie organizowane imprezy, których celem jest zrzeszanie ludzi i przybliżanie ich do siebie przez wzajemne poznanie, a nie dzielenie. Właśnie z tego powodu, w większych miastach, jak Kraków, Warszawa czy Wrocław, co pewien czas odbywają się liczne imprezy kulturalne, przedstawiające nam walory innych kultur. Czy to festiwale, związane z krajem dzikiej wiśni (Japonia), czy też słynne „Dni Francji” organizowane wzdłuż całej ulicy Paryskiej.

Imprezy takie to uroczystości masowe, które w rzeczywistości jest bardzo trudno przygotować, dlatego jeśli ktoś nie ma większego doświadczenia, może okazać się, że sobie z takim wyzwaniem nie poradzi. Trzeba bowiem zadbać nie tylko o zadowolenie odbiorców imprezy pod względem merytorycznym, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na ich bezpieczeństwo. W pogotowiu muszą więc czekać wszystkie służby ratownicze i porządkowe, by w razie potrzeby zareagować.

Przedstawiając kulturę, nie sposób pominąć takich czynników, jak: kuchnia, muzyka, stroje, tańce ludowe, gwara czy też sztuka. Takie informacje powinno się umieszczać na widocznych miejscach, jak plakaty czy stojaki z plexi, dzięki czemu więcej odbiorców mogłoby się z nimi zapoznać.

Przy szwedzkim stole mogłyby znajdować się poczęstunek do degustacji, a ulotki umieszczone w miejscach, jak stojaki z plexi, stanowiłyby świetny pomysł na rozpowszechnienie przepisu danej potrawy.

Podobnie sytuacja wygląda jeśli chodzi o stroje – stojaki z plexi mogłyby zawierać zdjęcia osób przebranych w ludowe stroje węgierskie, japońskie czy hiszpańskie.

Nie powinno zabraknąć doskonałej muzyki, kojarzącej się z danym krajem, ponieważ niejednokrotnie to właśnie ona jest kluczem do sukcesu.

Stojaki z plexi, ulotki, degustacje, uśmiechnięte twarze znawców kultur zachodnich i wschodnich to tylko czynniki, które przyciągną zainteresowanych.